Informatie

Muzische vorming op school (BO)

Lesmappen

Veel voorstellingen worden voorzien van een educatieve lesmap met niet alleen leuke tips vooraf, maar ook suggesties voor een boeiende naverwerking. Je vindt de lesmap zodra beschikbaar op deze website.


Danseducatie

Dafne Maes (danseres en artistiek leider LAPvzw, educatief medewerker Ultima Vez en Rosas) heeft een inspirerend onderzoek gevoerd naar danseducatie. Die inzichten en heel wat praktische tips vind je terug op www.dansendansen.be


Dynamo 3

Met een dynamoPLAN bekijk je de stand van zaken rond cultuur in je school. Je kan ook gebruik maken van dynamoOPWEG om gratis met De Lijn naar cultuurschakels te gaan. Daarnaast is er het dynamoPROJECT met financiële ondersteuning van max. 2000 euro voor een creatief schoolproject! www.cultuurkuur.be


Meer info? linda.cesar@maasmechelen.be