Informatie

Inschrijvingen voor secundair onderwijs

CC Maasmechelen heeft een nieuwe website ontwikkeld, specifiek voor reservaties van schoolvoorstellingen. Het adres is http://www.ccmmscholen.be. Inschrijving kan enkel nog online via deze website.

Het programma 2021-2022 voor het secundair onderwijs is nu online vanaf donderdag 27 mei. Inschrijven kan vanaf donderdag 3 juni 2021 om 15.30 uur.

De docent die reserveert maakt een account aan op deze website. Hij/zij is onze contactpersoon voor verdere communicatie over de voorstellingen die hij/zij aanvraagt. Er kunnen ook meerdere docenten inloggen wanneer er een opdeling is in graden, richtingen, belangstellingsgebieden, ...). Bij voorkeur schrijft de verantwoordelijke leerkracht in. Indien er meerdere docenten dezelfde voorstellingen opvolgen, kan hun naam en mailadres in het vrije veld worden genoteerd.

Respecteer bij elke voorstelling de vermelde doelgroep.  Geef het aantal leerlingen en begeleiders in en probeer het aantal leerlingen zo exact mogelijk op te geven. Voor alle voorstellingen zijn er contractuele maxima qua publieksaantallen. Cultuurcentrum Maasmechelen moet zich daaraan houden.

Na je reservatie ontvang je een bevestigingsmail. Opgelet: dit is een bevestiging van goede ontvangst, nog geen bevestiging van je voorstelling.

Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen blijkt dat er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde voorstelling, kunnen de ingeschreven groepen verplaatst worden naar een ander uur of verzocht worden om een andere voorstelling te kiezen. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Overeenkomst

Je ontvangt van ons een overzicht met de aanvaarde inschrijvingen. Dit door jou ondertekende document is de definitieve bevestiging. Vanaf dan leggen wij de contracten vast met gezelschappen/organisaties. Controleer bij je inschrijving én bij de definitieve bevestiging goed of alle gegevens kloppen. Na ondertekening van deze bevestiging brengen we geen veranderingen meer aan en gelden onze annuleringsvoorwaarden.

Kostprijs

De toegangsprijs per leerling in het secundair onderwijs bedraagt 6 euro. Begeleiders mogen gratis binnen.

Betalen

Na ontvangst van de factuur.

Afwezigen

De prijzen zijn zeer krap berekend. Zelfs met een volle zaalbezetting dekken we de kosten niet. Bij een verschil van meer dan 10% van het opgegeven aantal leerlingen, rekenen wij de gereserveerde plaatsen aan.

Uw schouwburgbezoek

Volgens de huidige richtlijnen zijn er geen beperkingen voor een schouwburgbezoek onder de 500 bezoekers. Bezoekers moeten bijgevolg geen Covid Safe Ticket voorleggen. Bij aankomst is er de gelegenheid om de handen te ontsmetten. Het gebruik van mondmaskers in de schouwburg is niet verplicht, iedereen is vrij om het al of niet op te zetten. Het ventilatiesysteem in onze schouwburg werkt optimaal en de toegang wordt door ons personeel begeleid.

Annulering

door de school
Bij annulering door de school wordt het volledige bedrag gefactureerd. De ondertekende bevestigingsbrief geldt als contract.
Enkel in geval van overmacht worden geen kosten aangerekend. Scholen die niet komen opdagen, betalen de volledige som. Scholen die laattijdig komen en niet meer binnen kunnen, dienen eveneens de volledige som te betalen.

door het cultuurcentrum
Dit gebeurt zeer uitzonderlijk en buiten onze wil. Wij brengen je zo snel mogelijk op de hoogte en doen onze uiterste best om een voorstelling te verplaatsen of een alternatief te zoeken.

omwille van COVID-19
Omdat niemand weet hoe het schooljaar zal verlopen, stellen we ons graag flexibel op.
De annulatievoorwaarden blijven van kracht zoals voorheen, met deze uitzondering: Als je als school/klas niet aanwezig kan zijn op de geplande datum door nieuwe opgelegde maatregelen van de overheid in het kader van COVID-19, zijn er geen kosten verbonden aan de annulering. 

Bereikbaarheid

Het cultuurcentrum is telefonisch niet bereikbaar op maandag. Je neemt voor bijkomende inlichtingen best rechtstreeks contact op met jeugdprogrammeur Linda Cesar op het nummer 089/76 97 72 of via linda.cesar@maasmechelen.be.