Informatie

Inschrijvingen voor secundair onderwijs

CC Maasmechelen heeft deze website ontwikkeld, specifiek voor reservaties van schoolvoorstellingen. Het adres is http://www.ccmmscholen.be. Inschrijving kan enkel nog online via deze website.

Het programma 2023-2024 voor het secundair onderwijs is online vanaf donderdag 8 juni 2023. Inschrijven kan vanaf donderdag 15 juni 2023 om 12.15 uur.

De docent die reserveert maakt een account aan op deze website. Hij/zij is onze contactpersoon voor verdere communicatie over de voorstellingen die hij/zij aanvraagt. Er kunnen ook meerdere docenten inloggen wanneer er een opdeling is in graden, richtingen, belangstellingsgebieden, ... Bij voorkeur schrijft de verantwoordelijke leerkracht in. Indien er meerdere docenten dezelfde voorstellingen opvolgen, kan hun naam en mailadres in het vrije veld worden genoteerd.

Respecteer bij elke voorstelling de vermelde doelgroep.  Geef het aantal leerlingen en begeleiders in en probeer het aantal leerlingen zo exact mogelijk op te geven. Voor alle voorstellingen zijn er contractuele maxima qua publieksaantallen. Cultuurcentrum Maasmechelen moet zich daaraan houden.

Na je reservatie ontvang je een bevestigingsmail. Opgelet: dit is een bevestiging van goede ontvangst, nog geen bevestiging van je voorstelling.

Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen blijkt dat er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde voorstelling, kunnen de ingeschreven groepen verplaatst worden naar een ander uur of verzocht worden om een andere voorstelling te kiezen. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Overeenkomst

Je ontvangt van ons een overzicht met de aanvaarde inschrijvingen. Dit door jou ondertekende document is de definitieve bevestiging. Controleer bij je inschrijving én bij de definitieve bevestiging goed of alle gegevens kloppen. Na ondertekening van deze bevestiging brengen we geen veranderingen meer aan en gelden onze annuleringsvoorwaarden.

Kostprijs

Voor CC Maasmechelen moet elk kind en elke jongere in het Maasland de kans krijgen om van professioneel georganiseerde podiumkunsten in een goed uitgeruste schouwburg te genieten. Dit betekent ook dat, omwille van de kwetsbare sociale context waarin veel kinderen  in onze regio opgroeien en ondanks de stijgende uitkoopsommen van gezelschappen, de toegangsprijzen voor schoolvoorstellingen bijzonder laag worden gehouden. 
De toegangsprijs per leerling in het secundair onderwijs bedraagt nu al jaren slechts 6 euro. Begeleiders mogen gratis binnen.


Betalen

Na ontvangst van de factuur.

Afwezigen

De prijzen zijn zeer krap berekend. Zelfs met een volle zaalbezetting dekken we de kosten niet. Bij een verschil van meer dan 10% van het opgegeven aantal leerlingen, rekenen wij de gereserveerde plaatsen aan.

Annulering

door de school
Bij annulering door de school wordt het volledige bedrag gefactureerd. De ondertekende bevestigingsbrief geldt als contract.
Enkel in geval van overmacht worden geen kosten aangerekend. Scholen die niet komen opdagen, betalen de volledige som. Scholen die laattijdig komen en niet meer binnen kunnen, dienen eveneens de volledige som te betalen.

door het cultuurcentrum
Dit gebeurt zeer uitzonderlijk en buiten onze wil. Wij brengen je zo snel mogelijk op de hoogte en doen onze uiterste best om een voorstelling te verplaatsen of een alternatief te zoeken.

Bereikbaarheid

Het cultuurcentrum is telefonisch niet bereikbaar op maandag. Wij lezen wel je mail via info@ccmaasmechelen.be.
Je neemt voor bijkomende inlichtingen best rechtstreeks contact op met jeugdprogrammeur Linda Cesar op het nummer 089/76 97 72 of via linda.cesar@maasmechelen.be.