Informatie

Inschrijvingen voor secundair onderwijs

CC Maasmechelen heeft een nieuwe website ontwikkeld, specifiek voor reservaties van schoolvoorstellingen. Het adres is http://www.ccmmscholen.be. Inschrijving kan enkel nog online via deze website.

Het programma voor het secundair onderwijs is online vanaf 21 mei. Inschrijven kan vanaf dinsdag 11 juni om 15 uur.

De docent die reserveert maakt een account aan op deze website. Hij/zij is onze contactpersoon voor verdere communicatie over de voorstellingen die hij/zij aanvraagt. Er kunnen ook meerdere docenten inloggen wanneer er een opdeling is in graden, richtingen, belangstellingsgebieden, ...). Bij voorkeur schrijft de verantwoordelijke leerkracht in. Indien er meerdere docenten dezelfde voorstellingen opvolgen, kan hun naam en mailadres in het vrije veld worden genoteerd.

Respecteer bij elke voorstelling de vermelde doelgroep.  Geef het aantal leerlingen en begeleiders in en probeer het aantal leerlingen zo exact mogelijk op te geven. Voor alle voorstellingen zijn er contractuele maxima qua publieksaantallen. Cultuurcentrum Maasmechelen moet zich daaraan houden.

Indien een activiteit waarvoor je wilde intekenen volzet is, laat het ons zeker weten. Waar mogelijk zoeken we een andere oplossing.

Schrijf bij voorkeur in voor vrijdag 14 juni. Wie na deze datum nog een keuze wenst te maken, neemt best contact op met de verantwoordelijke voor de schoolprogrammering (linda.cesar@maasmechelen.be)

Na je reservatie ontvang je een bevestigingsmail. Opgelet: dit is een bevestiging van goede ontvangst. nog geen bevestiging van je voorstelling.

Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen blijkt dat er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde voorstelling, kunnen de ingeschreven groepen verplaatst worden naar een ander uur of verzocht worden om een andere voorstelling te kiezen. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Overeenkomst

Inschrijvingen zijn definitief na schriftelijke bevestiging door het cultuurcentrum. Je ontvangt voor het einde van het schooljaar een overzicht met de aanvaarde inschrijvingen. Vanaf dan leggen wij de contracten vast met gezelschappen/organisaties. Controleer bij je inschrijving én bij de definitieve bevestiging goed of alle gegevens kloppen. Na ondertekening van deze bevestiging brengen we geen veranderingen meer aan en gelden onze annuleringsvoorwaarden.

Kostprijs

De toegangsprijs per leerling in het secundair onderwijs bedraagt 6 euro. Begeleiders mogen gratis binnen.

Betalen

Na ontvangst van de factuur.

Afwezigen

De prijzen zijn zeer krap berekend. Zelfs met een volle zaalbezetting dekken we de kosten niet. Bij een verschil van meer dan 10% van het opgegeven aantal leerlingen, rekenen wij de gereserveerde plaatsen aan.

Annulering

door de school

De school betaalt het voorziene aantal tickets, tenzij er sprake is van overmacht. Hou bij je inschrijving rekening met verlofdagen, schoolreizen en pedagogische activiteiten.

door het cultuurcentrum

Dit gebeurt zeer uitzonderlijk en buiten onze wil. Wij brengen je zo snel mogelijk op de hoogte en doen onze uiterste best om een voorstelling te verplaatsen of een alternatief te zoeken.

Bereikbaarheid

Het cultuurcentrum is telefonisch niet bereikbaar op maandag en op woensdagvoormiddag.
Je neemt voor bijkomende inlichtingen best rechtstreeks contact op met jeugdprogrammeur Linda Cesar op het nummer 089/76 97 72 of via linda.cesar@maasmechelen.be.