Informatie

Inschrijvingen voor kleuter- en lager onderwijs

CC Maasmechelen heeft deze nieuwe website ontwikkeld, specifiek voor reservaties van schoolvoorstellingen. Inschrijving kan enkel nog online via deze website.

Het programma 2022-2023 voor het kleuter- en basisonderwijs is online vanaf di 30 augustus 2022. Inschrijven kan vanaf vr 2 september om 12.15 uur.

Hou er rekening mee dat er voor sommige voorstellingen een beperkt aantal plaatsen is, dus aarzel niet te lang om in te schrijven. Schrijf bij voorkeur in voor vrijdag 9 september 2022.

De leerkracht die reserveert maakt een account aan op deze website. Hij/zij is onze contactpersoon voor verdere communicatie over die bepaalde  voorstelling. Er kunnen dus meerdere leerkrachten inloggen bij een opdeling in leerjaren. Bij voorkeur schrijft elke leerkracht in voor zijn/haar klas met als groot voordeel dat de communicatie altijd bij de juiste persoon terechtkomt.

Respecteer bij elke voorstelling de vermelde doelgroep.  Geef het aantal leerlingen en begeleiders in en probeer het aantal leerlingen zo exact mogelijk op te geven. Voor alle voorstellingen zijn er contractuele maxima qua publieksaantallen. Cultuurcentrum Maasmechelen moet zich daaraan houden.

Na je inschrijving ontvang je per voorstelling een automatische bevestigingsmail. Dit is GEEN definitieve bevestiging maar een voorlopige reservatie. In de tweede helft van september ontvangt de school een overzicht van alle inschrijvingen met de definitieve bevestiging. We vragen een ondertekend exemplaar terug te sturen naar ellen.hermans@maasmechelen.be. Je reservatie is vanaf dan definitief.

Indien een activiteit waarvoor je wilde intekenen volzet is, kun je een andere keuze maken in dezelfde leeftijdsgroep.

Indien er enkele plaatsen te weinig zijn om je klas te laten deelnemen, kun je ons dat in een mededeling laten weten. We bekijken wat mogelijk is.

Je kan je inschrijvingen ook steeds raadplegen in de rubriek 'mijn inschrijvingen'.

Maak gebruik van deze website voor de meest recente informatie, alsook lesmappen, filmpjes en recensies over de voorstellingen die je komt bezoeken. Als leerkracht kun je deze site altijd raadplegen. Wij raden het zeker aan enkele dagen voor de voorstelling indien de herinneringsmail niet tot bij jou geraakt is.

Kostprijs
Voor CC Maasmechelen moet elk kind en elke jongere in het Maasland de kans krijgen om van professioneel georganiseerde podiumkunsten in een goed uitgeruste schouwburg te genieten. Dit betekent ook dat, omwille van de kwetsbare sociale context waarin veel kinderen in onze regio opgroeien en ondanks de stijgende uitkoopsommen van gezelschappen, de toegangsprijzen voor schoolvoorstellingen bijzonder laag worden gehouden. 
Wij hopen dat scholen eveneens dit (financieel) engagement blijven opnemen en deze toegangsprijs geen belemmering laten zijn om zoveel mogelijk leerlingen aan cultuur te laten participeren.

Herinneringsmail
21 dagen voor de voorstelling ontvang je een herinneringsmail met in bijlage een klassikaal toegangsticket.
Vul dit ticket verder in en breng het mee naar de voorstelling. Op basis van dit ticket wordt de factuur opgemaakt.
De herinneringsmail wordt automatisch doorgestuurd naar het mailadres van degene die heeft ingeschreven voor de voorstelling. Indien jij niet de leekracht van de betreffende klas bent, verzoeken we je deze mail door te sturen naar de leerkracht in kwestie.

Betaling
Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. De prijs per leerling wordt per activiteit vermeld. Je betaalt 3 euro per kind in het kleuter- en basisonderwijs. Begeleiders worden geregistreerd maar nemen gratis deel. De factuur wordt betaald op basis van het aantal aanwezige leerlingen. Indien er voor een voorstelling meer dan 10 % afwezigen zijn, wordt 90 % van de reservatie aangerekend.

Annulering
Bij annulering door de school wordt het volledige bedrag gefactureerd. De ondertekende bevestigingsbrief geldt als contract.
Enkel in geval van overmacht worden geen kosten aangerekend. Scholen die niet komen opdagen betalen de volledige som. Scholen die laattijdig komen en niet meer binnen kunnen, dienen eveneens de volledige som te betalen.

Annulering omwille van covid-19
Als je als school/klas niet aanwezig kunt zijn op de geplande datum wegens opgelegde maatregelen van de overheid in het kader van covid-19 zijn er geen kosten verbonden aan de annulering. We zoeken in dat geval samen naar een nieuwe speeldatum of bekijken een mogelijke alternatieve voorstelling.