Informatie

Inschrijvingen voor kleuter- en lager onderwijs

Alle inschrijvingen voor het kleuter- en lager onderwijs verlopen vanaf september 2019 via deze nieuwe scholenwebsite. Inschrijven is mogelijk vanaf dinsdag 10 september om 12:00 uur. Hou er rekening mee dat er voor sommige voorstellingen een beperkt aantal plaatsen zijn, dus aarzel niet te lang om in te schrijven.

De leerkracht die reserveert maakt een account aan op deze website. Hij/zij is onze contactpersoon voor verdere communicatie over die bepaalde  voorstelling. Er kunnen dus meerdere leerkrachten inloggen bij een opdeling in leerjaren. Bij voorkeur schrijft elke leerkracht in voor zijn/haar klas met als groot voordeel dat de communicatie altijd bij de juiste persoon terecht komt.

Respecteer bij elke voorstelling de vermelde doelgroep.  Geef het aantal leerlingen en begeleiders in en probeer het aantal leerlingen zo exact mogelijk op te geven. Voor alle voorstellingen zijn er contractuele maxima qua publieksaantallen. Cultuurcentrum Maasmechelen moet zich daaraan houden.

Na je inschrijving ontvang je per voorstelling een automatische bevestigingsmail. Dit is GEEN definitieve bevestiging maar een voorlopige reservatie. In de tweede helft van september ontvangt de school een overzicht van alle inschrijvingen met de definitieve bevestiging. We vragen een ondertekend exemplaar terug te sturen naar ellen.hermans@maasmechelen.be. Je reservatie is vanaf dan definitief.

Indien een activiteit waarvoor je wilde intekenen volzet is, kun je waar mogelijk de wachtlijst gebruiken, of een andere keuze maken in dezelfde leeftijdsgroep.

Inidien er enkele plaatsen te weinig zijn om je klas te laten deelnemen, kun je ons dat in een mededeling laten weten. We bekijken wat mogelijk is.

Je kan je inschrijvingen ook steeds raadplegen in de rubriek 'mijn inschrijvingen'. Op de website vind je altijd de meest recente informatie, alsook lesmappen, filmpjes en recensies.

Betaling
Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. De prijs per leerling wordt per activiteit vermeld. Begeleiders worden geregistreerd maar nemen gratis deel. De factuur wordt betaald op basis van het aantal aanwezige leerlingen. Indien er voor een voorstelling meer dan 10 % afwezigen zijn, wordt 90 % van de reservatie aangerekend.

Annulatie
Bij annulatie wordt het volledige bedrag gefactureerd. De ondertekende bevestigingsbrief geldt als contract. Enkel in geval van overmacht worden geen kosten aangerekend. Scholen die niet komen opdagen, betalen de volledige som. Scholen die laattijdig komen en niet meer binnen kunnen, dienen eveneens de volledige som te betalen.