Informatie

Schouwburgbezoek - Aandachtspunten

Het al of niet slagen van een voorstelling is afhankelijk van de samenwerking tussen spelers en publiek. Spelers nemen het publiek mee in een theatrale werkelijkheid, waarin ze verwondering, confrontatie en nadenken trachten tot stand te brengen.
Het publiek kan deze reis slechts aanvatten wanneer het bereid is in de aangereikte verbeeldingswereld mee te gaan.

Theater of dans bekijken, overstijgt louter consumeren, het vraagt een actieve participatie van de bezoeker. Soms realiseren jonge mensen zich niet dat daarin het verschil zit met televisie kijken. Acteurs of dansers die ‘live’ op het podium staan verdienen respect, ook van leerlingen die de voorstelling ogenschijnlijk niet als boeiend ervaren.

Het is belangrijk dat leerkrachten/begeleiders verspreid tussen de leerlingen in de zaal zitten én optreden indien dit nodig is. Een leerkracht op de eerste of tweede rij helpt storend gedrag richting podium voorkomen.

Voor de meeste leerkrachten zijn deze aandachtspunten vertrouwd. We merken wel dat nieuwe leerkrachten niet altijd duidelijk weten waar hun verantwoordelijkheid ligt bij een schouwburgbezoek. We appreciëren het dat zij extra geïnformeerd worden.

Hierna enkele codes m.b.t. een theaterbezoek

  • Graag 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn, preventiemaatregelen (handen ontsmetten en publiekscirulatie) nemen extra tijd in beslag.
  • Wij begeleiden je naar de wachtruimte, in en uit de schouwburg en naar de uitgang. Gelieve de instructies van ons personeel te volgen.
  • Het gebruik van de vestiaire is verplicht, ook voor boekentassen. Tip: laat jassen als het kan in de bus en breng geen waardevolle voorwerpen mee.
  • Het verbruik van snoep en/of drank in de schouwburg is verboden.
  • Telefoons van leerlingen en leerkrachten staan uit.
  • Leerlingen betreden per klas de schouwburg. We vragen aan de aanwezige leerkrachten om dat te organiseren.
  • Een applaus op het einde van de voorstelling is fijn. Het is een graadmeter voor de appreciatie van het publiek.
  • Na de voorstelling wordt gevraagd om te blijven zitten. Wij begeleiden het publiek georganiseerd naar buiten.
  • Wie kinderen na de voorstelling komt ophalen wacht buiten het gebouw.